TR EN

Etik & Uyum Kurallarımız

Agora Kimya A.Ş. Etik ve Uyum Kuralları

1. Faaliyette bulunduğumuz ülkenin tüm yasal düzenlemelerine uygun davranmayı,
2. İnsan haklarına saygı duymayı, hiçbir çalışanı tacize, fiziksel veya manevi cezaya ya da diğer istismar çeşitlerine maruz bırakmamayı,
3. Agora Kimya ve kuruluşlarının iş ilişkisi sürecinde edindiğimiz her türlü gizli bilgisini ve varlık ve mülklerini korumayı,
4. Agora Kimya ve kuruluşlarının itibarını zedeleyecek iş ve işlemlerde bulunmamayı,
5. Tedarik ettiğimiz tüm ürün/hizmetleri ilgili sözleşmemizde belirtilen kalite ve güvenlik ölçütlerine uygun olacak şekilde sağlamayı,
6. Tüm faaliyetlerimizi dürüstlük kuralına uygun şekilde gerçekleştirmeyi,
7. Hiçbir Agora Kimya ve kuruluşları çalışanına veya bir üçüncü kişiye, bu kişilerin görevlerini yerine getirme şeklini etkilemesi amacıyla ödemeler, hizmetler, hediyeler, eğlence veya başka faydalar teklif etmemeyi veya sunmamayı,
8. Agora Kimya ortakları ve çalışanları olarak Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olduğumuzu ve bu kurallara uyacağımızı ve kendi tedarikçilerimizin de bu kurallara uymasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.