TR EN

Kalite Politikamız

AGORA KİMYA A.Ş.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

Ürünlerimizin ulusal - uluslararası kalite standartlarına ve yasal yönetmeliklere uygun şekilde üretimini sağlamak,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyede tutmak ve bu bağlamda müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek,

Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmak,

Yenilikçi ve iyileştirici yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile personelimizi geliştirmek,

Tüm faaliyetlerimizi “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.